Festményeimről 2020.

Art 2021-01-04

HU

Munkáim elsősorban figurális képek, melyekben a körülöttem lévő vizuális környezetet dolgozom fel, leginkább lélaktani megközelítéssel. Van hogy konkrétan megfogalmazható történetekről van szó, máskor benyomások, érzetek vagy asszociációk, amikkel foglalkozom. Sokszor a vizuális vagy az értelmezésbeli paradoxonnak is teret engedek, ezek mögött mindig valamilyen komolyabb tartalomra utalok.

Kórházas munkáimban kórházi környezetből kiragadva portrészerűen, tárgyportrékként, egy-egy tárgyra fókuszálva készítettem a kompozíciókat. Ha nem lenne a címben, lehet, hogy nem is tudnánk, hogy kórházi “látleletek”. A festmények a falakon lógó művirágok, képek, és nyomtatott híres festménymásolatok fotói alapján készültek. A festménymásolatokon látszik, hogy már ezer évesek, megfakult képek, a nyomtatott tintából már majdnem csak a ciánkék szín maradt meg. A falakon jellemzően egy határozott sötét vonal választja el a diszperzit és az ipari olajfestékkel festett falat, ezt többnyire tudatosan belekomponáltam a képekbe. Legtöbbünkben a ‘80-90-es évek hangulatát kelti.

A két aktképen egy-egy meztelen nő látható háttal a nézőnek. A Lábmosás című képen az ülő alak, a lavór és a szürke függöny hármasa adja a kompozíciót. A cím itt is fontos, vezeti a gondolatmenetet. A lavórban nincs víz, egy hétköznapi műanyag rózsaszín lavór, a nő majdnem meztelen, csak egy egyszerű fehérneműt visel. A lábmosás a mozsdás, fürdőzés motívumára utal, ami gyakori téma a képzőművészetben. A festményemen nem klasszikus kompozíciót követek, az alak és a környezet elhelyezése merev. A mozsdás lehet a megtisztulás, bizonyos értelemben a bűneinktől, máskor valami új kezdete. A képet önkéntelenül (vagy éppen önkényesen) folyamatosan társítom Arany János Ágnes asszony című balladájához. A festményem nem illusztrációja a versnek, de a bűn és bűnhődés gondolatvilágát idézi, ami társadalmi kérdéseket is felvet. Ezt erősítheti, ha a kórházas képeket a Lábmosás című kép mellé helyezem, azt a benyomást kelthetik, mintha a nőalak beteg lenne, ő lenne a kórházban.
A másik meztelen figurát ábrázoló festmény az Öntözés címet viseli. Szintén egy meztelen női alak a nézőnek újfent háttal, átlós kompozícióban. Hasonlóan majdnem meztelen. A földön ülve egyenes lábbal egy kötött testtartást vesz fel. A cím itt újra közbeszól, irányítja vagy éppen összezavarja az értelmezést. Az alak mellett falak, függöny, parketta és egy szobanövény tagolja a kompozíciót. A címre utalva utóbbiban megtaláljuk az Öntözés tárgyát, de továbbra sem egyértelmű, hogy a növényt a nőalak öntözi meg, vagy az is öntözésre vár.

A tudatosságnak legnagyobb teret a Harapós kutya című munkámban hagytam. Itt kiegyensúlyozott kompozícióban látunk egy ablakot és egy nézővel farkasszemet néző kutyát. Ebben a munkában is, mint az előzőekben, a cím fontos szerepet kap. Legtöbb esetben a szemlélő előbb a képet látja és csak azután olvassa a címet. Így a kompozíció a kutyával első látásra nem üzen többet önmagánál. A cím viszont utal a veszélyre. Sokunknak juthatnak eszébe történetek akár gyerekkorunkból, akár a jelen környezetünkből harapós, kapós kutyákról rossz emlékeket keltve bennünk, felvetve akár a felelősségvállalás kérdését is. A kutya nézése, arca már-már emberi, teret adok annak, hogy bizonyos értelemben az ember állati megfogalmazása is lehet, s ez esetben a nárcisztikus lény megtestesítője.


A képek ha egymás mellé kerülnek új értelmezést kaphatnak. Ez a néhány kép, amit itt pár sorban kiemeltem, megmutatja, hogy mi az ami érdekel, hogyan értelmezem a munkáimat. Látható, hogy a címadás fontos számomra, esetenként átírja, felborítja az értelmezést. Fontosak számomra a történetek, a jelentéstartalmak és a benyomások. Ehhez nagyobb teret kell engednem a véletlenszerűségnek és annak, hogy a velem nap mint nap szembe kerülő vizuális képeket nyitottan értelmezzem, szabadon asszociáljak vagy éppen társítsam azokat egy történethez. Nem csak a saját személyes tapasztalataimból merítek, hanem hatnak rám mások történetei is. A kérdéseim nem változtak, de nyitottabb eszközökkel keresem rájuk a választ.